Διεύθυνση: 7 Elizabeth Street,
Wallaroo, SA 5556

Πανήγυρις: 6η Δεκεμβρίου

Ιερατικώς Προϊστ.: Οἰκον. κ. Χρήστος Τσορακλίδης
Τηλ.: (08) 8285 5345
Κινητό: 0414 395 705
e-mail: christostsorak@gmail.com
Εξομολόγος: no