( skip to main content )

Modern Day Saints

Modern Day Saints of the Greek Orthodox Church

1. St. Nektarios of Aegina

2. St. Nicholas Planas of Athens

3. St. Savvas of Kalymnos

4. St. George of Ioannina

5. St. Nikodimos of Mount Athos

6. St. Symeon of Trapezoundos

7. St. Kosmas the New Hieromartyr & Equal-to-the Apostles of Aetolia

8. St. Zacharias the New Martyr of Patra

9. St. Dimitrios the New Martyr of Constantinople

10. St. George the New Martyr of Crete

11. St. Nicholas the New Martyr of Corinth

12. St. Theodore the New Martyr of Byzantium

13. St. Kyranna the New Martyr of Thessaloniki

14. St. Eudokia the Martyr of Heliopolis

15. St. George the New Wonderworker of Constantinople

16. St. Manuel the New Martyr of Crete

17. St. Myron the New Martyr of Crete

18. St. Michael the New Martyr of Smyrna

19. St. John the New Martyr of Epiros

20. St. Nektarios the New Martyr of Optina

21. St. Pachomios the New Martyr of Patmos

22. St. Epimachos the New Martyr of Alexandria

23. St. New Martyr Nicholas of Metsovos

24. St. Andrew the New Martyr of Argentes

25. St. Demetrios the New Martyr of Philadelphia

26. St. Constantine the New Martyr of the Hagarenes

27. St. Theophanes the New Martyr of Constantinople

28. St. Nikitas the New Martyr of Nisyros

29. Holy New Martrys Archpriest of Crete Gerasimus, Knossos Neophyte, Xepponessos Ioachim, Lampe Hierotheus, Seteia Zacharius, Kisamos Melchisadek, Piopoleos Kallinicus and Those Martyred with Them.

30. St. Michael the New Martyr of Athens

31. Holy New Martyrs Elizabeth the Grand Duchess and the Novice Barbara

32. St. Kyprianos the New Martyr of Koutloumousiou Monastery

33. St. Theophilos the New Martyr of Zakynthos

34. St. Theodore of Dardanelles

35. Holy New Martyrs Triantaphillus of Zagoras and Anastasios of Thessolonica

36. St. John the New Martyr of Crete

37. St. John the New Martyr of Epiros

38. St. Juvenaly & Peter the Aleut, New Martyrs of Alaska

39. St. Akylina the New Martyr of Thessaloniki

40. St. Chryssi the New Martyr of Greece

41. St. Panteleimon the New Martyr of Asia Minor

42. St. John the New Martyr of Peleponnesos

BACK TO TOP