Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας ὑποδέχθηκε εἰς τά ἐν Σύδνεϋ Κεντρικά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς τόν Ἀρχηγόν τῆς Ἀστυνομίας τῆς Νέας Νοτίου Οὐαλίας κ. Michael Fuller

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας ὑποδέχθηκε εἰς τά ἐν Σύδνεϋ Κεντρικά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς τόν Ἀρχηγόν τῆς Ἀστυνομίας τῆς Νέας Νοτίου Οὐαλίας κ. Michael Fuller

Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας ὑποδέχθηκε εἰς τά ἐν Σύδνεϋ Κεντρικά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς τόν Ἀρχηγόν τῆς Ἀστυνομίας τῆς Νέας Νοτίου Οὐαλίας κ. Michael Fuller, τόν ὁποῖον συνώδευαν ἐπιτελικά στελέχη τοῦ Ἀστυνομικοῦ Σώματος, ὁ ἐπιχειρηματίας κ. Νικ. Πολίτης καί ὁ κ. Παν. Ἀντωνόπουλος. (17.11.2017)

Leave a Reply