PASCHAL MESSAGE OF HIS EMINENCE ARCHBISHOP MAKARIOS

PASCHAL MESSAGE OF HIS EMINENCE ARCHBISHOP MAKARIOS

Πασχαλινό Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου

ΜΑΚΑΡΙΟΣ

ελέω Θεού, Αρχιεπίσκοπος της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, υπέρτιμος και Έξαρχος πάσης Ωκεανίας, τοις Θεοφιλεστάτοις Επισκόποις, τω ευαγεί κλήρω, ταις μοναστικαίς αδελφότησι, τοις Προέδροις των εντίμων Διοικητικών Συμβουλίων και Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων, τοις διδάσκουσι και τοις διδασκομένοις εν τοις Σχολείοις, τοις εργαζομένοις εν τοις φιλανθρωπικοίς καθιδρύμασι και παντί τω χριστεπωνύμω πληρώματι της εν Αυστραλία Ορθοδόξου Εκκλησίας, χάρις είη και ειρήνη παρά του ενδόξως Αναστάντος Σωτήρος Χριστού.

Τιμιώτατοι Αδελφοί συνεπίσκοποι και αγαπητά μου παιδιά,

Η Χάρις του Αναστάντος Χριστού μάς αξίωσε εφέτος να εορτάσουμε το Πάσχα με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο, που δεν παραπέμπει σ᾽ αυτό που εμείς οι Ορθόδοξοι ονομάζουμε «παραδοσιακόν Πάσχα». Η πανδημία που ενέσκηψε πάνω από όλη την ανθρωπότητα, δημιούργησε νέες καταστάσεις και νέα δεδομένα, τα οποία μας χώρισαν σωματικά από τον χώρο της Εκκλησίας και μας απομάκρυναν από τη Θεία Κοινωνία. Βρεθήκαμε ξαφνικά όλοι μας εκτός «του νυμφώνος Χριστού» και «εκ του μακρόθεν» προσπαθήσαμε να βιώσουμε τα μεγαλύτερα γεγονότα της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Έτσι επέτρεψε ο Θεός για τους λόγους που ο ίδιος γνωρίζει. Τον δοξάζουμε και τον ευγνωμονούμε, διότι γνωρίζουμε ότι, ακόμη και μέσα από αυτή τη δοκιμασία, οπωσδήποτε θα προέλθει κάποιο καλό για τη σωτηρία μας. Πιστεύω ότι ένα από τα μεγάλα μαθήματα που διδαχθήκαμε αυτό τον καιρό είναι ότι τελικώς δεν πρέπει να χάνουμε τη ζωντανή και καθημερινή επικοινωνία με το πρόσωπο του Χριστού. Είτε είμαστε εντός του ναού είτε είμαστε εκτός. Πολλές φορές εκλαμβάνουμε την πνευματική ζωή σαν μια κατάσταση που θα μπορούσαμε να τη ζήσουμε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας αλλά απομονωμένοι από τους άλλους. Αυτή η σκέψη είναι βολική και επαναπαύει τη συνείδησή μας, κυρίως όταν έχουμε βγάλει τον πλησίον από τη ζωή μας, αλλά η Ανάσταση του Χριστού μάς διδάσκει την κοινωνία του ουρανού και της γης, τη σχέση των ζώντων μετά των τεθνεώτων, την ενότητα όλων των ανθρώπων μεταξύ τους. Η δε φετινή Ανάσταση έχει αυτή τη μεγάλη πρόκληση για όλους μας. Τη ζήσαμε απομακρυσμένοι από τον χώρο της Εκκλησίας, αλλά, θέλω να πιστεύω, όχι απομονωμένοι από το πρόσωπο του πλησίον. Η πανδημία, τελικά, έκλεισε τις Εκκλησίες μας, μάς στέρησε από τη Θεία Κοινωνία, αλλά μας ένωσε όλους στο όνομα του Ιησού Χριστού σαν μια μεγάλη οικογένεια και μας δίδαξε κάτι που εδώ και πολλά χρόνια είχαμε ξεχάσει: την οικογενειακή προσευχή. Η πανδημία, τελικά, μας βοήθησε να καταλάβουμε ότι η αγάπη δεν είναι ένα απλό συναίσθημα. Στην πραγματικότητα είναι ένας τρόπος να υπάρχουμε στον κόσμο.

Χριστός Ανέστη!

Χρόνια πολλά, φωτοφόρα, χαρούμενα και αναστάσιμα.

Ο Αρχιεπίσκοπός σας

† Ο Αυστραλίας Μακάριος 

MAKARIOS

by God’s mercy, Archbishop of the Most Holy Archdiocese of Australia, Primate and Exarch of All Oceania, to the God-loving Bishops, the gracious clergy, the monastic brotherhoods, to the Presidents of the honourable Administrative Committees and Philoptochos Associations, to the teachers and students in the Schools, to those who work in the philanthropic institutions and to all the Christ-loving plenitude of the Orthodox Church in Australia, grace and peace from Christ our Saviour who gloriously rose.

Venerable Brother fellow Bishops and my beloved children,

The Grace of the Risen Christ enabled us to celebrate Easter this year in an entirely different manner, which does not refer to what we Orthodox would call a “traditional Easter”. The pandemic that engulfed all of humanity created new situations and new circumstances which physically separated us from the space of the Church and distanced us from Holy Communion. All of a sudden, we found ourselves outside of “the bridal chamber of Christ” and “from afar” we tried to experience the greatest events of the Orthodox Church.

God allowed this to happen in this way for reasons that He Himself knows. We glorify Him and we give thanks to Him, because we know that, even from within this trial, something good for our salvation will most certainly transpire. I believe that one of the greatest lessons that we have learnt during this time is that, in the end, we must not lose sight of our daily and living fellowship with the person of Christ; whether we are inside the space of the Church or whether we are outside. Many times, we mistake the spiritual life for a condition that we could experience within the Church but estranged from each other. Such a thought is convenient and appeases our conscience, primarily when we have taken our neighbour out of our life. But the Resurrection of Christ teaches us the communion of heaven and earth, the relationship of those living with those who have departed, the unity of all people amongst themselves. This year’s Resurrection presents this great challenge for all of us. We experience it removed from the space of the Church, but I want to believe, not isolated from the person of our neighbour. Ultimately, the pandemic closed our Churches; it deprived us from Holy Communion, but it united all of us in the name of Jesus Christ as one great family and taught us something that for many years we had forgotten: family prayer. In the end, the pandemic helped us to understand that love is not a simple emotion. In reality, it is a mode of existing within the world.

Christ is Risen!

I wish you all many years, filled with light, joy and the resurrected life of Christ.

Your Archbishop

† Makarios of Australia

Comments are closed.