Διεύθυνση: 21 Henry St.
Leichhardt, NSW 2040
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 126
Leichhardt, NSW 2040

Τηλ: (02) 9560 8330

e-mail: stgerasimos2@bigpond.com

Πανήγυρις Ἱεροῦ Ναοῦ τήν 20ή Ὀκτωβρίου

Παρεκκλήσιον: Γενέσιον Θεοτόκου «Παναγία Ἰαματική»
Πανήγυρις Παρεκκλησίου τήν 8ην Σεπτεμβρίου

Ιερατικώς Προϊστ.: Οίκον. κ. Λυσίμαχος Κώστογλου
Κινητό: 0418 646 043
Εξομολόγος: ναι