Διεύθυνση: 45 Poplar St.
Thomastown, VIC 3074

Τηλ: (03) 9465 9907
Φαξ: (03) 9465 3162

Πανήγυρις: 6ην Αυγούστου καί 2α Ὀκτωβρίου

Σύναξις ἡλικιωμένων: Κάθε Τρίτη 9.00 πμ-12.00 μ
Νεολαία: Κάθε Τετάρτη 7.30-9.00 μμ

Ιερατικώς Προϊστ.: Αρχιμ. κ. Ευμένιος Βασιλόπουλος
Κινητό: 0408 003 002
e-mail: frevmenios@hotmail.com
Εξομολόγος: Ναι

Διάκονος κ. Γεώργιος Βρυώνης
Κινητό: 0413 914 196
e-mail: georgiosv36@gmail.com