Διεύθυνση: 232 Gorge Rd.
Athelstone, SA 5076
Ταχυδρομική Διεύθυνση: P.O. Box 1114
Campbelltown, SA 5074

Τηλ: (08) 8337 2874
Φαξ: (08) 8337 9572

e-mail: straphaelgoasa@gmail.com

Πανήγυρις: Τρίτη της Διακαινησίμου

Κύκλος μελέτης Ἁγίας Γραφῆς καί Συνάντηση Νεολαίας: Πέμπτη 7.00μμ
Τμήματα Ἑλληνικῶν Παραδοσιακῶν χορῶν: Δευτέρα
6.30-7.30 μμ
Σύναξις ἡλικιωμένων: Τρίτη 10.00 πμ – 2.00 μμ

Ιερατικώς Προϊστ: Πρεσβ. Ευθύμιος Ευθυμίου
Τηλ.: (08) 8250 1503
Κινητό: 0407 128 181
Εξομολόγος: όχι