Βρυώνης Γεώργιος, Διάκονος
Rev. Deacon George Vrionis
Tel.: 0413 914 196

Γαλουζῆς Μανασσῆς, Διάκονος
Rev. Deacon Manassis Galouzis
Tel.: (03) 9387 9835, Mob.: 0439 320 867

Καλλέγιας Παγκράτιος, Διάκονος
Rev. Deacon Pangratios Calleja
Mob.: 0468 716 700

Παντανασσιώτης Nεκτάριος, Διάκονος
Rev. Deacon Nektarios Pantanassiotis
Tel.: (02) 4374 1060